POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Noi, EXE SOFTWARE SRL, dorim să vă informăm pe acest site web www.exesoftware.ro („Site-ul”) despre compania noastră și produsele noastre. Protecția datelor personale și prelucrarea legală a acestor date sunt preocupări de care suntem profund preocupaţi.

În cele ce urmează, dorim să vă oferim o scurtă prezentare a modului în care gestionăm datele personale atunci când vizitați Site-ul nostru. Informațiile următoare se referă exclusiv la Site și la subpaginile acestuia. Politica de Confidențialitate nu se aplică site-urilor web către care sunt făcute legături de pe acest Site.

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”) a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și a început să producă efecte de la 25 mai 2018. GDPR este cea mai semnificativă schimbare în protecția datelor personale din ultimii 20 de ani și are obiective care depășesc cu mult simpla protejare a spațiului privat.

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi, prin urmare, ne angajăm să protejăm confidențialitatea vizitatorilor („Persoane vizate”) Site-ului nostru, precum și a celor ale căror date personale ne-au fost furnizate de terți sau la care am avut acces dintr-o altă sursă în conformitate cu GDPR.

În cele ce urmează, dorim să vă oferim o scurtă prezentare a modului în care gestionăm datele personale atunci când vizitați Site-ul nostru. Informațiile următoare se referă exclusiv la Site și la subpaginile acestuia. Politica de Confidențialitate nu se aplică site-urilor web către care sunt făcute legături de pe acest Site.

Vă rugăm să citiți politica următoare pentru a înțelege cum vor fi tratate informațiile dvs. („Date Personale”). Această Politică de Confidențialitate explică practicile noastre online în ceea ce privește GDPR și opțiunile pe care le puteți face despre modul în care informațiile dvs. sunt utilizate pe Site-ul nostru. Prelucrarea datelor personale va fi întotdeauna aliniată cu GDPR și în conformitate cu reglementările specifice de protecție a datelor din țările în care EXE SOFTWARE operează.

OPERATORUL DE DATE

Operatorul de Date Personale (denumit în continuare „Operatorul”) este EXE SOFTWARE S.R.L., o companie cu sediul în București, sector 1, strada Pașcani nr. 8, Clădirea 728A, intrarea A, etajul 9, ap. nr. 1, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/6017/2001 și codul unic de înregistrare 13986294. Avem ca domeniu principal de activitate codul CAEN 6201, iar reprezentanții noștri legali sunt administratorii: UDREA RĂZVAN, COSMESCU GABRIEL și COSMESCU SORINEL.

OFIȚERUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR („DPO”)

EXE SOFTWARE, în calitate de operator, a desemnat firma de avocatură Jantea și Asociații prin avocatul desemnat Madalina Oprea ca Ofițer pentru Protecția Datelor (DPO), având obligația de a verifica conformitatea cu dispozițiile GDPR în operațiunile de prelucrare a datelor efectuate de operator și de a reprezenta operatorul în relația cu Persoanele Vizate și cu Autoritatea de Supraveghere.

Puteți contacta DPO-ul nostru astfel:
E-mail: dpo@exesoftware.ro
Adresa poștală: Strada Transilvaniei nr. 9, Sector 1, 010796 București, România.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

EXE SOFTWARE va respecta, depunând toate diligențele, principiile de protecție a datelor conținute în GDPR pentru a asigura că toate Datele Personale sunt:

 1. Prelucrate corect, legal și într-un mod transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Precise și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care permite identificarea Persoanelor Vizate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru scopurile prelucrării;
 6. Prelucrate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care asigură securitatea adecvată a Datelor Personale.

Prin această Politică de Confidențialitate, compania noastră dorește să informeze vizitatorii despre natura datelor personale, scopul și baza legală a prelucrării Datelor Personale pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm.

Categorii de date personale Scopul prelucrării Datelor Personale Temeiul legal al prelucrării Datelor Personale Durata stocării Datelor Personale
Colectăm Datele dvs. Personale de la dvs, astfel încât dvs. să aveți control asupra tipului de informații pe care ni le furnizați. Astfel, colectăm informații despre dvs. atunci când completați Formularul „Vorbește cu un consultant”:

 • prenume
 • nume de familie
 • e-mail
 • număr de telefon
 • poziția în compania în numele căreia ne scrieți
 • țara de origine a companiei în numele căreia ne scrieți.
Vom folosi informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a răspunde solicitării dvs.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea Datelor Personale este art. 6 (1)(a) din GDPR.

Dacă depunerea Formularului „Vorbește cu un consultant” servește la executarea unui contract, al cărui utilizator este partenerul contractual sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, temeiul legal pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este și art. 6 (1)(b) din GDPR.

 

Păstrăm Datele dvs. Personale atâta timp cât întrebările dvs. sunt procesate, dar nu mai mult de  5 ani de la ultimul e-mail trimis.

 

Colectăm Datele Personale de la dv. astfel încât dv. să aveți control asupra tipului de informații pe care ni le furnizați. Astfel, colectăm informații despre dvs. atunci când completați Formularul „Spuneți-ne de ce aveți nevoie”

 • prenume
 • nume de familie
 • e-mail
 • număr de telefon
 • poziția în compania în numele căreia ne scrieți
 • țara de origine a companiei în numele căreia ne scrieți.

 

Vom folosi informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a răspunde solicitării dvs.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 (1)(a) din GDPR.

Dacă trimiterea Formularului „Spuneți-ne de ce aveți nevoie” servește la executarea unui contract, al cărui utilizator este partenerul contractual sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, temeiul legal pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este de asemenea art. 6 (1)(b) din GDPR.

 

 

Păstrăm Datele dvs. Personale atâta timp cât întrebările dvs. sunt procesate, dar nu mai mult de 5 ani de la ultimul e-mail trimis.

 

 

Când aplicați pentru un post în EXE SOFTWARE și, în general, când vă exprimați interesul de a vă alătura echipei noastre, colectăm:

 • prenume
 • nume de familie
 • e-mail
 • număr de telefon
 • profil linkedin
 • alte informații personale pe care le-ați furnizat în CV-ul dvs.

 

 

 

 

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • evaluarea abilităților, calificărilor și intereselor dvs. în legătură cu cerințele de angajare ale EXE SOFTWARE și potrivirea dvs. pentru postul specific pentru care aplicați;
 • verificarea informațiilor dvs;
 • comunicarea cu dvs. despre procesul de recrutare și/sau cererea dvs. de candidatură și posibilele oportunități viitoare de carieră în EXE SOFTWARE.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este art. 6 (1)(a) din GDPR.

 

 

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal nu mai mult de 2 ani de la data colectării.

DIVULGAREA DATELOR

În legătură cu orice alte terțe părți, vom dezvălui informațiile dvs. doar atunci când ați dat consimțământul dvs. sau când suntem obligați să facem acest lucru prin lege, sau atunci când este necesar în scopul sau în legătură cu procedurile legale sau pentru a exercita sau apăra drepturile legale.

Ocazional, putem fi obligați să împărtășim informațiile dvs. cu firmele noastre asociate și orice terți care furnizează servicii în numele nostru.

COLECTAREA INFORMAȚIILOR DE CĂTRE TERȚI, SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul nostru poate conține la un moment dat linkuri către alte site-uri ale căror practici de informare pot fi diferite de ale noastre. Vizitatorii ar trebui să consulte notificările de confidențialitate ale altor site-uri, deoarece nu avem control asupra informațiilor care sunt trimise către sau colectate de către aceste terțe părți.

PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR. COOKIE-URI

Site-ul nostru utilizează cookie-uri. În acest sens, puteți consulta Politica noastră privind cookie-urile și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva cookie-urile, așa cum este detaliat mai jos.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Conform GDPR, aveți o serie de drepturi privind datele personale pe care EXE SOFTWARE le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații este gratuită. Dacă veți avea nevoie de alte copii ale informațiilor deja furnizate, putem percepe o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Cererile clar nejustificate, excesive sau repetate de informații pot să nu fie soluționate.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Puteți solicita rectificarea datelor dvs. dacă acestea sunt inexacte sau învechite și/sau să fie completate dacă sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin funcția „Contul meu”.
 3. Dreptul de a șterge datele („dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dvs. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori putem avea obligația de a păstra datele dvs. din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul de a restricționa prelucrarea – Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor. Aceasta înseamnă că prelucrarea datelor dvs. este limitată, astfel încât putem păstra datele, dar nu le putem utiliza sau prelucra. Acest drept se aplică în circumstanțele specifice stabilite în Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
  1. acuratețea datelor este contestată de subiect (adică de dvs.) pentru o perioadă care permite operatorului (adică EXE SOFTWARE) să verifice exactitatea datelor;
  2. prelucrarea este ilegală și subiectul (adică dvs.) se opune ștergerii datelor și solicită restricționarea utilizării acestora;
  3. operatorul (de exemplu, EXE SOFTWARE) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar ele sunt necesare subiectului (adică dvs) pentru a stabili, exercita sau apăra revendicări legale;
  4. subiectul (adică dvs.) a ridicat obiecții față de raționamentul legitim al operatorului (în acest caz EXE SOFTWARE) pentru a verifica dacă motivele legitime ale operatorului (EXE SOFTWARE) depășesc pe cele ale subiectului (adică dvs.).
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Puteți muta, copia sau transfera datele care vă interesează din baza noastră de date către alta. Acest lucru se aplică doar datelor pe care le-ați furnizat atunci când prelucrarea datelor se face cu consimțământul dvs. sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 6. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Puteți retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor din țara de reședință sau domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de EXE SOFTWARE.
 9. Dreptul de a se opune prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau opta pentru a nu mai primi comunicări de marketing direct din partea noastră în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru făcând clic pe linkul „dezabonare” din orice e-mail sau comunicare pe care vă trimitem.
 10. Dreptul de a se opune prelucrării datelor dvs. de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele noastre legitime sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 11. Dreptul de a dezactiva cookie-urile – Aveți dreptul de a dezactiva cookie-urile. Setările din browserele de internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta cookie-uri, dar le puteți ajusta cu ușurință schimbând setările browserului. Multe cookie-uri sunt utilizate pentru a crește utilizabilitatea sau funcționalitatea site-urilor web/aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul relevant de cookie-uri. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile configurate de site-urile/aplicațiile noastre (ceea ce poate împiedica utilizarea anumitor părți ale site-ului) sau de orice alte site-uri/aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului dvs. Funcția de ajutor din browserul dvs. vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/.

CERERI LEGALE

Accesăm, păstrăm și furnizăm informațiile dvs. autorităților de reglementare, entităților de aplicare a legii sau altor entități:

 1. În răspuns la orice cerere legală, atunci când considerăm, cu bună credință, că legea ne obligă să facem acest lucru. Putem răspunde, de asemenea, la pretenții legale atunci când considerăm, cu bună credință, că răspunsul cerut de legile acelei jurisdicții afectează utilizatorii din acea jurisdicție și respectă standardele internaționale recunoscute.
 2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar să: detectăm, prevenim și răspundem la acte de fraudă, utilizare neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale termenilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja (inclusiv drepturile, proprietatea sau materialele noastre), dvs. și pe alții, inclusiv în timpul investigațiilor sau investigațiilor de către autoritățile de reglementare, sau pentru a preveni moartea sau vătămarea iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dvs. pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în interiorul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dvs. pot fi accesate și stocate pentru o perioadă mai lungă de timp atunci când sunt supuse unei anchete legale sau unei obligații legale, unei anchete guvernamentale sau unei investigații privind posibilele încălcări ale termenilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni daunele.

RELAȚII CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, putem fi în situația absolut necesară de a furniza informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care transferăm date GDPR în virtutea furnizării celor mai profesionale servicii posibile. Informațiile controlate de EXE SOFTWARE ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în țări altele decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a oferi cel mai înalt nivel de servicii și pentru a continua să vă oferim materialele noastre la cel mai înalt nivel de profesionalism. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile de adecvare ale Comisiei Europene pentru anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din EEA către Statele Unite și alte țări.

SIGURANȚA PRELUCRĂRII

EXE SOFTWARE a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, pentru a vă proteja datele personale împotriva oricărui acces neautorizat, utilizare improprie sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere accidentală sau pierdere. Toți angajații și partenerii EXE SOFTWARE, precum și orice terți care acționează în numele și pentru EXE SOFTWARE, sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dvs. și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile acestei Politici de Confidențialitate.

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Site-ul poate face legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt deținute de EXE SOFTWARE. EXE SOFTWARE nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu poate fi considerată responsabilă pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin aceste site-uri. EXE SOFTWARE nu va fi considerată responsabilă pentru pierderea datelor personale, pentru orice efecte adverse asupra datelor personale ale vizitatorilor, sau pentru alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la acele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate poate fi modificată sau actualizată în orice moment de către EXE SOFTWARE atunci când considerăm că apar anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele dvs. Vom publica pe Site-ul nostru orice astfel de modificări și vă vom informa corespunzător.
Actualizat la 12 iunie 2024.